Δρομέας Consultants – Συμβουλευτική εταιρεία

dromeas_wh

Αυτοματοποίηση εργασιών, μείωση ρίσκου και χαμένων εργατοωρών

Περίληψη

Δημιουργήσαμε ένα εξειδικευμένο τμήμα κώδικα, που αυτοματοποιεί τις σύνθετες διαδικασίες διαχείρισης εγγράφων, την έγκαιρη αυτόματη επικοινωνία και ενημέρωση του πελάτη αλλά και των εταιρικών στελεχών.

Brian Norma

Οι νέες λειτουργίες που δημιουργήσαμε, αφορούν την αυτοματοποιημένη επικοινωνία μέσω SMS ή/και email με τους πελάτες, την ενημέρωση για προθεσμίες προγραμμάτων ΕΣΠΑ και των προθεσμιών τους.
Επιπλέον, δημιουργήθηκε ένα ευέλικτο σύστημα διαχείρισης εγγράφων για το πελατολόγιο και ένα ευρετήριο επιχειρήσεων το οποίο διευκολύνει την ενημέρωση του πελατολογίου για νέα επενδυτικά προγράμματα & επιχορηγήσεις.
Share

Το πρόβλημα

Η λύση μας

Δυσκολία στην άμεση παρακολούθηση φακέλων πολυάριθμων πελατών
Εξασφαλίσαμε την άμεση και αυτοματοποιημένη παρακολούθηση των προθεσμιών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών των έργων, μέσα απο τη πλατφόρμα
Επικοινωνία με πελατολόγιο για απαιτούμενα έγγραφα και με υποψήφιους πελάτες για ενημέρωση σχετικά με προγράμματα
Δημιουργήσαμε έναν εύκολο τρόπο καταγραφής και ενημέρωσης μέσω email/SMS αλλά και φιλτραρίσματος πελατών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ώστε να διευκολύνουμε την επικοινωνία και καταγραφή των αιτημάτων των πελατών
Ανάγκη δημιουργίας διαφορετικών δικαιολογητικών, προθεσμιών και μεταβαλλόμενων προθεσμιών ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε προγράμματος
Αναπτύξαμε ένα ευέλικτο σύστημα δημιουργίας δικαιολογητικών με διαφορετικούς τύπους και το ενσωματώσαμε στην ειδική λειτουργία παρακολούθησης προγραμμάτων.