Πρόβλεψη Α.Ε. – Λογιστικό γραφείο

provlepsi_logo

Πως η ψηφιακή αναβάθμιση οδήγησε στην βελτιστοποίηση
της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού

Περίληψη

Βελτιστοποιήσαμε τον ενδοεταιρικό συντονισμό του προσωπικού, αυτοματοποιήσαμε χρονοβόρες διαδικασίες & διευκολύναμε την καθημερινότητα με ψηφιακές ευκολίες στη ροή εργασίας

Η ανάθεση και η παρακολούθηση καθηκόντων, η σύνδεσή τους με τους πελάτες και η διαρκής ενημέρωση των συσχετιζόμενων στελεχών ήταν κάποια απο τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετώπιζε το λογιστικό γραφείο. Με την ανάπτυξη του λογισμικού, με βάση τις ανάγκες και τον τρόπο εσωτερικής λειτουργίας, βελτιστοποιήσαμε την εσωτερική συνεργασία, ενώ παράλληλα δημιουργήσαμε δυνατότητες που ποτέ πριν δεν υπήρχαν, όπως την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ψηφιακού αρχείου τις εταιρείας, στην καταγραφή εσωτερικής επικοινωνίας, καταγραφή γεγονότων με πελάτες & εύρεση υποθέσεων αρχείου.
Share